Szkoła Pełna Aktywności

FINAŁ SPA - WILKASY 2023

Szczegóły odnośnie finału wkrótce.

Termin i MIEJSCE

21-24.11.2023 - Wilkasy (ośrodek AZS)

ZAPISZ SWOJĄ DRUŻYNĘ

Nazwa Szkoły *
Nazwa klasy *
Koordynator grupy - imię i nazwisko *
Opiekun grupy lub osoba do kontaktu
Koordynator grupy - email *
Koordynator grupy - numer telefonu *
Koordynator grupy - dieta *
Koordynator grupy - rozmiar koszulki *
Koordynator grupy - inne informacje
Miejsce podstawienia autokaru *
Proponowany adres podstawienia autokaru w dniu 21.11.2023 (dokładne miejsce)
Liczba uczniów *
Liczba dodatkowych nauczycieli *
Maksymalnie 2 dodatkowych nauczycieli poza koordynatorem
0.00
0.00
Zaakceptuj oświadczenia : *
  1. Zgłaszam uczestników do wzięcia udziału w finale gry Szkoła Pełna Aktywności, który odbędzie się w dniach 21-24.11.2023r. w Wilkasach i potwierdzam, że w/w wezmą udział we wszystkich zaplanowanych formach gry.
  2. Ja oraz wszystkie osoby, które zgłosiłem do drużyny, objęte są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku ja ani żadna zgłoszona przeze mnie osoba nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń do Akademickiego Związku Sportowego.
  3. Jestem świadomy, że administratorem moich danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie, ul. Kredytowa 1a, e-mail: zg@azs.pl; więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: http://azs.pl/images/dokumenty/RODO-klauzula.pdf
  4. Wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Lista zgłoszeń

L.p.Nazwa szkołyNazwa klasy
1Szkoła Podstawowa w Woli PrzybysławskiejKlasa 5
2Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemiklasa 6a
3Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w OlsztynieVI B
4Szkoła Podstawowa w SpalonejKlasa 6 B
5PSP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu6A
6Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w RzeszowieVI b