Szkoła Pełna Aktywności

ZAPISZ SWOJĄ DRUŻYNĘ

Miejsce gry *
Limit na Miasto to 40 zespołów - decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli, któregoś miasta nie ma na liście tzn. że limit drużyn w tym mieście został osiągnięty.
Nazwa Szkoły *
Nazwa klasy *
Jedna klasa z danej szkoły może być reprezentowana przez jeden zespół.
Opiekun - imię i nazwisko *
Opiekun - Email *
Opiekun - numer telefonu *
Wprowadź numer telefonu w formacie 500600500 lub 323002020
Liczba członków zespołu *
Zadanie jest skierowane do 5-osobowych reprezentacji klas 4-6 Szkół Podstawowych.
0.00
Zaakceptuj oświadczenia : *
  1. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu gry oraz, że zapoznałem z ww. dokumentem osoby, które zgłosiłem do udziału.
  2. Ja oraz wszystkie osoby, które zgłosiłem do drużyny, objęte są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku ja ani żadna zgłoszona przeze mnie osoba nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń do Akademickiego Związku Sportowego.
  3. Jestem świadomy, że administratorem moich danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie, ul. Kredytowa 1a, e-mail: zg@azs.pl; więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: http://azs.pl/images/dokumenty/RODO-klauzula.pdf
  4. Wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Lista zgłoszeń

IDMiastoNazwa szkołyNazwa klasy
1RzeszówSzkola Podstawowa im św Jana Kantego w Świlczy6b
2RzeszówSzkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie6a
3RzeszówSzkoła Podstawowa w LaszkachKlasa VI
4WarszawaSp 185 im. Unicef6b
5RzeszówSP BoguchwałaAtlas
6OlsztynZespół Szkół Ogólnokształcących nr. 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie im. Mariana BublewiczaVb
7OlsztynZespół Szkół Ogólnokształcących nr. 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie im. Mariana BublewiczaVI b
8LublinZespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Mieczysława Pasiaka w SoliIV
9LublinZespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Mieczysława Pasiaka w SoliV
10LublinZespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Mieczysława Pasiaka w SoliVI
11WarszawaSzkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi6c
12WrocławZespół Szkół Społecznych w Kłodzkuklasa V
13WrocławZespół Szkół Społecznych w Kłodzkuklasa IV
14WrocławZespół Szkół Społecznych w Kłodzkuklasa VI
15OlsztynSzkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie6a
16OlsztynSzkoła Podstawowa w Zajączkowieklasa 4
17OlsztynSzkoła Podstawowa w Zajączkowieklasa 5
18OlsztynSzkoła Podstawowa w Zajączkowieklasa 6
19OlsztynSzkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego4a
20OlsztynSzkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego4c
21WarszawaSzkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego6a
22OlsztynSzkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego5a
23LublinSzkoła Podstawowa w Woli PrzybysławskiejKlasa 5
24LublinSzkoła Podstawowa w Woli PrzybysławskiejKlasa 6
25RzeszówSzkoła Podstawowa w Zmiennicyklasa IV
26RzeszówSzkoła Podstawowa w ZmiennicyVI
27OpoleNiepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy StarejNSP Bzinica
28RzeszówSzkoła Podstawowa nr 156c
29RzeszówSzkoła Podstawowa nr 156a
30OlsztynSzkoła Podstawowa nr 156a
31LublinPubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicyklasa 5
32OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr 8 w OpoluKlasa 6
33WarszawaSzkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie6d
34WrocławSzkoła Podstawowa w SpalonejVI a
35WrocławZespół Szkolno-Przedszkolny nr 46c
36RzeszówSzkoła Podstawowa nr 34
37RzeszówSzkoła Podstawowa nr 35
38OlsztynPubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach5C Sportowcy
39RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowiekl. V
40RzeszówSzkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie6b
41OlsztynSzkoła Podstawowa nr 116b
42WarszawaSzkoła Podstawowa nr 2 w PiastowieKl V b
43RzeszówSzkoła Podstawowa Sportowa nr 335a
44WrocławSP PRIMUSklasa 6a
45OlsztynSzkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu6B
46RzeszówSzkoła Podstawowa nr 214d
47RzeszówSP216d
48RzeszówSzkoła Podstawowa nr 214a
49OlsztynNiepubliczna Szkoła Podstawowa w LutrachKlasa 6
50LublinSzkoła podstawowa im. B Chrobrego w Lublonie6 a,5b,4c
51WrocławSP 846A
52WrocławSzkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich.5B
53RzeszówZespół Szkolno-Przedszkolny nr 115b
54OlsztynSzkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie6a
55OlsztynSzkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie6 b
56OlsztynSzkoła Podstawowa w Biesalu5
57WrocławSzkoła Podstawowa nr 84 we WrocławiuWalczaki z 6d
58WrocławSzkoła Podstawowa nr 84 we WrocławiuCudaki z 5d
59OlsztynSp114a
60OlsztynSp115a
61RzeszówSzkoła Podstawowa nr 155a
62WarszawaZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOŁOMINIE4
63WrocławSzkoła Podstawowa "Primus"5a
64WrocławSzkoła Podstawowa w Strzelcachkl. 4
65WrocławSzkoła Podstawowa w Strzelcachkl. 5
66WrocławSzkoła Podstawowa w Strzelcachkl.6
67OpolePubliczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie5A
68OpolePubliczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie4
69OpolePubliczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie5
70OlsztynSzkoła Podstawowa nr 34Klasa 5b
71OlsztynSzkoła Podstawowa nr 34Klasa 6f
72OlsztynPubliczna Szkoła Podstawowa Nr2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach4 B Błyskawice
73OlsztynSP Mrocznoklasa 6
74OlsztynSP Mrocznoklasa 5
75OlsztynSP Mrocznoklasa 4
76OpolePubliczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie5B
77OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr2 w OpoluVI b
78WarszawaNiepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców w Józefosławiu6 klasa
79WarszawaNiepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców w Józefosławiu5 klasa
80OpolePubliczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie4B
81WrocławSzkoła Podstawowa "Primus"5b
82RzeszówZespół Szkół w KielanówceKl.5a
83WrocławSzkoła Postawowa Nr 5 w Bolesławcukl.4 b
84WrocławSzkoła Postawowa Nr 5 w Bolesławcukl. 4c
85WrocławSZKOŁA PODSTAWOWA NR 534A
86WrocławSZKOŁA PODSTAWOWA NR 534B
87WrocławSZKOŁA PODSTAWOWA NR 534C
88WrocławSZKOŁA PODSTAWOWA NR 535A
89WrocławSZKOŁA PODSTAWOWA NR 535B
90WrocławSZKOŁA PODSTAWOWA NR 535C
91WrocławSZKOŁA PODSTAWOWA NR 536A
92WrocławSZKOŁA PODSTAWOWA NR 536B
93WrocławSZKOŁA PODSTAWOWA NR 536C
94OpolePsp306a i 5a
95OlsztynSzkoła Podstawowa Nr 105a
96OlsztynSzkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu6d
97OlsztynSzkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie5b
98WarszawaSzkoła Podstawowa w Izabelinie5b
99OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie6, 5, 4
100WarszawaSzkoła Podstawowa w Izabelinie6D
101OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr2 w Opolu6a
102OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr2 w Opolu5a
103RzeszówSzkoła Podstawowa w Woli Zglobienskiej5a
104RzeszówSzkoła Podstawowa w Woli Zglobienskiej6
105RzeszówSzkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej4
106WrocławSzkoła Podstawowa Cogito w Zgorzelcu4a
107WrocławSzkoła Podstawowa Cogito w Zgorzelcu4b
108WrocławSzkoła Podstawowa Cogito w Zgorzelcu5a
109WrocławSzkoła Podstawowa Cogito w Zgorzelcu5b
110WrocławSzkoła Podstawowa Cogito w Zgorzelcu6a
111WrocławSzkoła Podstawowa Cogito w Zgorzelcu6b
112OpolePubliczna szkoła Podstawowa nr 305a
113RzeszówZespół Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie6 a
114WarszawaSpołeczna Szkoła Podstawowa nr. 105 C
115WarszawaSpołeczna Szkoła Podstawowa nr. 105 A
116OlsztynSzkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu6a
117OlsztynSzkoła Podstawowa nr 69 w Olsztynie6B
118OpolePubliczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie4A
119OpolePubliczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Dąbrowie6B
120OpoleSp nr 2 Głogówek6a
121OpoleSP2 Głogówek6 b
122OpoleSp nr 2 Głogówek5 a
123WrocławZSP nr 1 , sp 1135c
124OlsztynSzkoła Podstawowa NR 22 w Olsztynie im. Marii Dąbrowskiej5b,5c,5a
125RzeszówSzkoła Podstawowa w Ujkowicach im.Adama MickiewiczaVI
126OlsztynSzkoła Podstawowa im. Marii Zientary Malewskiej6b
127OlsztynSzkoła Podstawowa im. Marii Zientary Malewskiej6b
128OlsztynSP DywityKlasa 4b
129WarszawaSzkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie6B
130WarszawaSSP nr 1 STOVI
131WarszawaSSP nr 1 STO6 a
132WarszawaSSP nr 1 STO4 a
133WarszawaSSP nr 1 STO4 b
134WarszawaSSP nr 1 STO5 a
135WarszawaSSP nr 1 STO5 b
136OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr 144e
137OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr 146
138WarszawaSzkoły Specjalne w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach4-6 A
139LublinSzkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Różaniec Drugi5
140LublinSzkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Różaniec Drugi6
141LublinSzkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Różaniec Drugi4
142LublinZespół Szkolno - PrzedszkolnyIV a
143WarszawaSzkoła Podstawowa nr 115 im.W.Turowskiej5a
144OpoleSp nr 2 Głogówek4b
145WarszawaSzkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie5B
146OpolePubliczna Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika6A
147OpolePubliczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim5B
148OpoleZespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu6A
149OpolePubliczna Szkola Podstawowa nr 15B
150OpolePubliczna Szkola Podstawowa nr 16B
151LublinSzkoła Podstawowa im. B. Prusa w Przybysławicach5a
152OlsztynSP 33VI a
153WarszawaPubliczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance,Klasa 5
154WarszawaPubliczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance,Klasa 4
155OpolePSP w Landzmierzu4-5
156LublinPubliczna Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Bystrzycy StarejVa
157LublinPubliczna Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Bystrzycy StarejVb
158LublinPubliczna Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Bystrzycy StarejVI
159LublinSzkoła Podstawowa im. B. Prusa w Przybysławicach4a
160LublinSzkoła Podstawowa im. B. Prusa w Przybysławicach4b
161LublinSzkoła Podstawowa im. B. Prusa w Przybysławicach5b
162LublinSzkoła Podstawowa im. B. Prusa w Przybysławicach6
163OlsztynSP 3 Olsztyn6 d
164LublinSzkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie4A
165WarszawaSzkoła Podstawa w Izabelinie4b
166WarszawaSzkoła Podstawowa nr 110 w Warszawie6A
167LublinSzkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego6A
168OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu4a
169OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu4b
170OpolePubliczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu4c
171WarszawaSP 222 im. Jana Brzechwy6b
172WarszawaSP 222 im. Jana Brzechwy4b
173WrocławSzkoła Podstawowa nr 93 we Wrocławiu6a
174OpoleSzkoła Podstawowa nr 2 w PraszceV
175OpoleNiepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła6a
176OpoleNiepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła6b
177OpolePSP 29VI C
178OpoleNiepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła5a
179OpoleNiepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła5b
180OpoleNiepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła5c
181OpoleNiepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła4a
182OpoleNiepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła4b
183WarszawaSpołeczna Szkoła Podstawowa nr. 106 A
184OpolePUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215A
185WarszawaNiepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Leonardo da Vinci '' Akademia Prymusa'' w Sochaczewie4a
186WarszawaNiepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Leonardo da Vinci '' Akademia Prymusa'' w Sochaczewie6a
187WarszawaNiepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Leonardo da Vinci '' Akademia Prymusa'' w Sochaczewie5a
188OpolePUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBSKIEJ KUŹNI5A
189OpolePUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBSKIEJ KUŹNI6A
190WrocławZSP nr 1 , sp 1135f
191OlsztynSzkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie4a
192OlsztynSzkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie4b
193OlsztynSzkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie4c
194OlsztynSzkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie5a
195OlsztynSzkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie5b
196WrocławSzkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu6B
197OlsztynPubliczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach4
198OlsztynPubliczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach5
199OlsztynPubliczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach6
200LublinSzkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu6b
201LublinSzkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu5a
202LublinSzkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu6a
203LublinSzkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu5b
204LublinSzkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu4b
205LublinSzkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu4a
206LublinPubliczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli6
207LublinPubliczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli5
208LublinPubliczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli4
209WarszawaPubliczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance,klasa 6
210WrocławSP SpalonaKlasa 6B
211WrocławSzkoła Podstawowa nr 83Klasa 5c
212WrocławSzkoła Podstawowa nr 836a
213WrocławZespół Szkolno-Przedszkolny nr 46c
214RzeszówSzkoła Podstawowa w ZmiennicyV
215RzeszówSp215b
216WarszawaSzkoła Podstawowa Niepubliczna nr49 Varsovia5a
217WarszawaSzkoła Niepubliczna nr 49 Varsovia4b
218OlsztynNiepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie4
219WarszawaSzkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49 Varsovia4a
220WrocławSzkoła Podstawowa nr 84 im Ruchu Obrońców Pokoju5A
221RzeszówSP Rudna Wielka6a
222WrocławZespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni4a
223WrocławZespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni4b
224WrocławZespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni4c
225WrocławZespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni5a
226WrocławZespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni5b
227WrocławZespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni6a
228WrocławZespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni6b
229WarszawaStowarzyszenie Edukator w Łomży Szkoła Podstawowa w Spytkowie7
230LublinSp SpytkowoIV
231RzeszówSzkoła Podstawowa w Wojtkowej5a
232RzeszówSzkoła Podstawowa w Wojtkowej4a
233RzeszówSzkoła Podstawowa w Wojtkowej6a
234LublinMiędzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie6c
235LublinMiędzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie6b
236LublinMiędzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie5c
237LublinSkala Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Odziałami integracyjnymi6a
238RzeszówSzkoła Podstawowa nr 1 w Żurawicy5A
239RzeszówSzkoła Podstawowa nr 1 w Żurawicy6A
240RzeszówSzkoła Podstawowa nr 1 w Żurawicy5B
241RzeszówSzkoła Podstawowa nr 2 w Żurawicy4
242RzeszówSzkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie5c
243RzeszówSzkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie4a
244RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 22 w Rzeszowie6a
245RzeszówSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach DukielskichVI
246RzeszówSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach DukielskichIV
247RzeszówSP 125a
248RzeszówSP 126a
249RzeszówSP 126c
250RzeszówSzkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w ZgłobniuKlasa V
251RzeszówSzkoła Podstawowa nr 12 w Rzeszowieklasa 5 b
252RzeszówSzkoła Podstawowa Nr 25 Rzeszów6a
253RzeszówSP 22VI b
254RzeszówSzkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie5a
255RzeszówSP 25 Rzeszow6c